กลับเว็บหลัก

https://ram2hospital.com/

โรงพยาบาลรามคำแหง 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชน เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ขนาด 75 เตียง (จาก 560 เตียง) โรงพยาบาลรามคำแหง2 มุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำรุ่นใหม่ นำสมัย มีความเชี่ยวชาญ ระดับตติยภูมิขั้นสูง ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ในการรักษาที่ดีที่สุด การบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และการบริการที่เป็นเลิศ