ตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ <35ปี (Standard) เลือกอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

( 0.00 จาก 0 โหวต )
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿ 5,490.00
รหัส : RK2
จำนวน
รายละเอียดสินค้า

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ < 35 ปี Standard เลือกอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน

รายการตรวจ

สุภาพสตรี
อายุ < 35 ปี (Standard)
เลือกอัลตร้าซาวด์
ช่องท้องส่วนบน

 ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์  (Physical Examination)
 ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Liquid Base โดยสูตินรีแพทย์  (Liquid Base)
 รายการตรวจเลือด
   ▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (CBC)
   ▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (FBS)
   ▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด  (HbAIc)
   ▪ ตรวจระดับไขมัน  (CHOLESTEROL)
   ▪ ตรวจระดับไขมัน  (TRIGLYCERIDES)
   ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง  (HDL)
   ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ  (LDL)
 รายการตรวจการทำงานของตับ
   ▪ SGOT  (SGOT)
   ▪ SGPT  (SGPT)
   ▪ Alkaline Phosphatase  (Alkaline Phosphatase)
 รายการตรวจการทำงานของไต
   ▪ BUN  (BUN)
   ▪ CREATININE  (CREATININE)
 ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ
   ▪ HBsAg  (HBsAg)
   ▪ Anti-HBs  (Anti-HBs)
 ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ  (AFP)
 ตรวจคัดกรองมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร  (CEA)
 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  (Urine Analysis)
 ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ (Stool occult blood)
 เอกซเรย์ปอด  (Chest X-ray)
 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG)
 อัลตร้าชาวด์ช่องท้องส่วนบน  (U/S Upper Abdomen)
 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  Thyroid Function Test (TSH)
 ตรวจหาการอักเสบ ESR  (ESR)
ราคาปกติ  9,300.- 
ราคาแพ็กเกจ 5,490.-

 

* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขรับบริการ

  • ระยะเวลา วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • กรุณางดอาหารและน้ำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
  • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
  • แสดงเอกสารหรือหลักฐานการซื้อสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  • ไม่สามารถขยายเวลาการรับบริการ และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

 

Click Buy Package