ตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ <35ปี (Premium)

( 0.00 จาก 0 โหวต )
ขายแล้ว 0 ชิ้น
฿ 9,900.00
รหัส : RK2
จำนวน
รายละเอียดสินค้า

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ < 35 ปี (Premium)

รายการตรวจ  สุภาพสตรี
อายุ < 35 ปี (Premium)
 ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์  (Physical Examination)
 ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์  (Gynecology Examination)
 รายการตรวจเลือด
   ▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (CBC)
   ▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (FBS)
   ▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด  (HbAIc)
   ▪ ตรวจระดับไขมัน  (CHOLESTEROL)
   ▪ ตรวจระดับไขมัน  (TRIGLYCERIDES)
   ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง  (HDL)
   ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ  (LDL)
 รายการตรวจการทำงานของตับ
   ▪ LFT  (LFT)
   ▪ SGOT  (SGOT)
   ▪ SGPT  (SGPT)
   ▪ Alkaline Phosphatase  (Alkaline Phosphatase)
   ▪ Albumin  (Albumin)
 รายการตรวจการทำงานของไต
   ▪ BUN  (BUN)
   ▪ CREATININE  (CREATININE)
 ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ
   ▪ HBsAg  (HBsAg)
   ▪ Anti-HBs  (Anti-HBs)
   ▪ Anti-HCV  (Anti-HCV)
 ตรวจวัดระดับ วิตามิน D  (Vitamin D Total)
 ตรวจระดับยูริกในเลือด  (URIC ACID)
 ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ  (AFP)
 ตรวจคัดกรองมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร  (CEA)
 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  (Thin Prep)
 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  (Urine Analysis)
 ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ  (Stool occult blood)
 เอกซเรย์ปอด  (Chest X-ray)
 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG)
 ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน  (ABI)
 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด  (Ultrasound Whole Abdomen)
 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  Thyroid Function Test (TSH)
 Free T3, Free T4  (Free T3, Free T4)
 ตรวจหาการอักเสบ CRP  (CRP)
ราคาปกติ 13,900.-
ราคาแพ็กเกจ 9,900.-

 

* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขรับบริการ

  • ระยะเวลา วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • กรุณางดอาหารและน้ำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
  • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
  • แสดงเอกสารหรือหลักฐานการซื้อสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  • ไม่สามารถขยายเวลาการรับบริการ และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

 

Click Buy Package

สินค้าที่ดูล่าสุด